Checklist voor de verwerking van een aangifte van vertrek naar het buitenland / emigratie

Inleiding

Aangifteformulier controleren op de volgende gegevens:

 

1.1 Zijn er voldoende identificerende gegevens en zijn deze correct?
Nee: actie a. Toelichting: Burger oproepen voor nadere gegevens en de aangifte niet in behandeling nemen, hiervan een aantekening maken op de aangifte, het is aan te bevelen om de categorie 08 (=verblijfplaats) in onderzoek te stellen en de aangifte op te nemen in het onderzoeksdossier.

 

1.2 Betreft de aangifte één of meerdere personen?

Ja: actie b. Toelichting: De gegevens voor elke persoon individueel controleren en separate mutaties doorvoeren (let op gerelateerden!).

 

1.3 Is er een verplichting tot het doen van aangifte (art. 2.48 Wet BRP?

Nee: actie c. Toelichting: Burger in kennis stellen en aangifte niet in behandeling nemen, betrokkene oproepen voor het doen van aangifte en de categorie 08 (=verblijfplaats) van betrokkene in onderzoek stellen, hiervan een aantekening maken op de aangifte en de aangifte opnemen in het onderzoeksdossier.

Wilt u alle stappen van de deze checklist bekijken zodat u zeker weet dat u alles goed controleert? Download dan hieronder de complete versie.

Document downloaden

Gratis document van VIND Burgerzaken

Download en bewaar het document