Koppeling BRP-software en VIND Burgerzaken

Er speelt veel voor gemeenten binnen het Burgerzaken domein. Zoals ook de modernisering van de landelijke Basis Registratie Personen (BRP). VIND Burgerzaken heeft daarom koppelingen gerealiseerd met verschillende BRP software leveranciers om het voor gebruikers van beide systemen nog gemakkelijker te maken.

Centric

Centric biedt met 4.500 medewerkers standaard- en maatwerksoftware, infrastructuren en professionals voor het inrichten, optimaliseren, beheren en ondersteunen van bedrijfsprocessen en informatiestromen. Sinds 2012 bestaan er koppeling tussen Key2Burgerzaken van Centric en VIND Burgerzaken.

Centric logo
Gemboxx logo

Gemboxx

VIND Burgerzaken is sinds 2016 gekoppeld aan de software van Gemboxx. Gemboxx is een in 2012 opgerichte onderneming met als doel om vanuit een maatschappelijk verantwoord perspectief de (lokale) overheid te helpen bij het combineren van doelmatigheid en rechtmatigheid door uit te gaan van het paradigma dat aandacht voor zowel innovatie als continuïteit noodzakelijk zijn om dienstbaar te zijn aan een steeds complexere samenleving.

PinkRoccade

Burgerzaken is voor PinkRoccade een strategisch domein waarin aantoonbare vernieuwingen van denken en doen plaatsvindt. Dit manifesteert zich in innovatieve en toekomstvaste oplossingen die door co-creatie met een 25-tal gemeenten tot stand komen. Gemeenten leggen hiermee de basis voor een efficiënte, moderne en servicegerichte dienstverlening. Sinds 2013 zijn de apps Burgerlijke Stand binnen iBurgerzaken en VIND Burgerzaken gekoppeld.

Pink Roccade logo
Procura logo

Procura

PROCURA levert producten en diensten voor een goed functionerende (lokale) overheid. Al sinds 1972. PROCURA begeeft zich op het gebied van Software, Formulieren en Verkiezingen. Deze producten en de daarmee samenhangende ontwikkelingen kenmerken zich door hun functionaliteit en toekomstgerichtheid. De koppeling tussen PROWEB en VIND Burgerzaken is actief sinds begin 2015.