Gratis document uit VIND Burgerzaken met o.a. vertaaleisen buitenlandse brondocumenten

Inleiding

Het is in het algemeen gebruikelijk dat documenten die gesteld of vertaald zijn in het Engels of Duits worden geaccepteerd zonder vertaling.
Op grond van artikel 2.46, Wet BRP kunnen we voor de BRP eisen dat het stuk wordt door een beëdigde vertaler wordt vertaald. Voor de burgerlijke stand gold tot invoering van de huidige Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van 11 oktober 2007, Stb 2007, 375, dat op grond van de Wet beëdigde vertalers van 1878 een beëdigde vertaling mocht worden gevraagd. Die basis is niet meer opgenomen in de huidige Wet op de beëdigde tolken en vertalers. Dat laat onverlet dat een beëdigde vertaling kan worden gevraagd. Daarvoor biedt met name artikel 1:18, tweede lid BW de grondslag.

Wilt u weten aan welke vertaaleisen buitenlandse brondocumenten moeten voldoen? En is er goed vertaald volgens de normen? Wat als er een fout in de vertaling zit? Download dan het gehele document.

Document downloaden

Gratis document van VIND Burgerzaken

Download en bewaar het document

Document downloaden

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het docement downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper

U ontvangt het whitepaper direct in uw inbox

Laatste update is van februari 2017